Pankromatika

İŞLEYİŞ 

Pankromatika sekiz aylık bir sürede gerçekleşir ve on beş farklı Kavramsal Atölye ile Sanatçı Atölyesi Ziyaretlerinden oluşur. Kavramsal atölyeler haftada bir gün gerçekleşir; ortalama iki saatten oluşur ve dört ya da sekiz hafta sürer. Bu yıl Kasım-Aralık-Ocak ile Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan iki ayrı dönemde; pazartesi, çarşamba, cumartesi ya da pazar günleri olmak üzere ayda üç kavramsal atölye gerçekleşecektir.

Sanatçı Atölyesi Ziyaretleri ise hem sanatçıların hem de katılımcıların programları gözetilerek Pankromatika  sürecinde iki ya da üç haftada bir gerçekleşir. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen Atölye Ziyaretlerinde hafta sonları bir ya da iki sanatçının atölyesi ziyaret edilerek hem ziyaret edilen sanatçıların üretim pratiklerini kendilerinden dinleme fırsatı, hem de Pankromatika katılımcılarının portfolyalarını/projelerini sanatçılarla tartışma imkanı yaratılır.

KATILIMCILAR

Programda iki farklı katılımcı grubu olacaktır:

İlk grup, tüm programı tamamlama taahhüdünde bulunan, bu kapsamda atölye ziyaretlerine  de katılıp işler üreterek Pankromatika’yı tamamlayacak olan çekirdek katılımcılardan oluşacaktır. Çekirdek Katılımcılar hafta içinde gerçekleşecek tüm kavramsal atölyelere katılmak zorundadır. Hafta sonu gerçekleşecek kavramsal atölyelere katılıp katılmamayı ise kendileri seçerler.

İkinci grup ise Pankromatika’da gerçekleşecek kavramsal atölyeleri dışarıdan takip edebilecek, yani yalnızca katılmak istedikleri dersler için önceden kayıt yaptırarak ücret ödeyecek olan katılımcılardan oluşur. İkinci gruptaki katılımcılar iş üretmekle yükümlü olmayacak ve sanatçı atölyesi ziyaretlerine katılmayacaktır.

İlk gruptaki katılımcılar için kontenjan -1 kişi tam burslu, 1 kişi yarım burslu olmak üzere- toplam 9 kişi olacaktır. 

PROGRAM ÜCRETLERİ ve BAŞVURU
   
Pankromatika'nın iki farklı gruptaki katılımcıları için ücretlendirmeler ve katılım koşulları aşağıdaki gibidir:


>> Çekirdek katılımcılar için:

Ücretler yakında açıklanacaktır.

Bu gruptaki katılımcılar için kontenjan -1 kişi tam burslu, 2 kişi yarım burslu olmak üzere- toplam 9 kişidir.

Başvuru için 22 Ekim 2017 Pazar gece yarısına kadar, programa katılım amacını detaylandıran online başvuru formunun doldurulması ve program için hazırlanmış bir dijital portfolyo linkinin sağlanması gereklidir. Ka Atölye tarafından portfolyolar bazında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 9 katılımcı, 27 Ekim 2017 Cuma akşamı bilgilendirilerek programa davet edilecektir.
     
Seçilen 9 katılımcıya katılımlarını teyit etmeleri için bir e-posta gönderilecektir. Katılımcıların kendilerine gönderilecek e-postaya en geç 30 Ekim 2017 Pazartesi günü yanıt vermesi gerekmektedir.
    
    
>> İzleyici Katılımcılar için:
    
Ücretler yakında açıklanacatır.
       
Pankromatika’da gerçekleşecek kavramsal atölyeler dışarıdan takip edebilecektir. Yani yalnızca katılmak istenen atölye için önceden kayıt yaptırarak ve ücret ödeyerek "izleyici katılımcı" olmak mümkündür. İzleyici katılımcılar sanatçı atölyesi ziyaretlerine katılmayacaktır. İzleyici katılımcılar için kontenjan sınırı olacağından, önceden kayıt yaptırılmaması durumunda atölyeye katılım mümkün değildir.

İzleyici katılımcı olmak için form doldurulması gerekmemektedir.

Ka Atölye öğrencileri için öğrenci indirimi uygulanmaktadır.