Pankromatika

Tüm bu amaçlarla Pankromatika’yı Kasım 2016-Haziran 2017 arasında 8 ay süreli bir program olarak kurguladık. Bu süreçte pek çok önemli isimle 4 haftalık kavramsal dersler, katılımcıların üretim sürecini destekleyecek stüdyo saatleri ve ayrıca Ankara ve İstanbul’da sanatçı atölyesi ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Uzun yıllar gelenekselleşerek devam etmesini istediğimiz bu programın ilk üç yılını “Unutmak-Hatırlamak-Kaybetmek” temalarına ayırdık. Dolayısıyla programın ilk yılında üretilecek işlerin "Unutmak" başlığında birleşmesini ve işlerin kitap ve sergi olarak paylaşılmasını da hedefliyoruz.

Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi’nde geçen yıl Pankromatika adını verdiğimiz, alanında yetkin birçok ismin dahil olduğu üretim odaklı yeni ve kapsamlı bir program başlattık. Görsel üretimin kültürden, dilin ihtimallerinden, edebiyattan, sanat tarihinden, eleştiriden, tasarıdan ve bellekten ayrı olamayacağına inandığımızdan, derin ve anlamlı düşünce süreçlerine imkan tanıyacak bir yapının adımlarını attık. 

Yola çıkarken sürekli tanımlanmış, sınırlanmış fotoğraf çerçevelerine bakmaktan sıyrılabildiğimizde, bu çerçeveler olmadığında insanların neler yapabildiğini, bizim neler yapabileceğimizi merak ediyorduk. Şimdi sahip olduğumuz deneyimin sonucunda biliyoruz ki, doğru soruları sorabildiğimizde, öğrenmeye ve eleştiriye açık olduğumuzda ve en önemlisi deneyim aktarımı ve düşünce paylaşımı ile bu mümkün. Pankromatika ile amacımız sanata dair hem akademik hem de yaşamsal bilgi ve deneyimin, fotoğrafla kendini ifade eden insanlarla buluşmasına ve uzun soluklu, sorgulayıcı bir üretimi tetiklemesine olanak sağlamak.